Persondata

Jeg registerer ikke personoplysninger via dette site (verdante.dk). Når online-booking vinduet benyttes foregår registreringen via servicen Terapeutbooking.dk, som bistår med at sikre at personoplysninger, som du registerer i forbindelse med booking opbevares korrekt. Du kan altid bede om at få at vide hvilke personoplysninger jeg har registreret om dig i forbindelse med booking, ligesom du kan bede om at få dine oplysninger slettet. Oplysningerne består af de data, som du selv har anført eller oplyst under booking.

Jeg noterer ikke oplysninger om behandlingens forløb online.