Stresshåndtering

Jeg tilbyder særligt tilrettelagte forløb til behandling, forebyggelse og opfølgning på stressreaktioner

Et stressbehandlingsforløb bygger på mange af de samme principper som individuel psykoterapi, men med en hurtigere indflyvning og et mere fastlagt indhold. Første opgave er at afklare hvordan din aktuelle situation ser ud og skabe et overblik over hvordan dine symptomer på stress ytre sig og hvor meget de påvirker dig.

Mit mål med de første møder vil typisk være at afsøge hvordan jeg kan bidrage til at du i behandlingssituationen opnår en oplevelse af et reduceret stressniveau og et mere groundet overblik over hvad der er vigtigt/vigtigst lige nu.

Afhængigt af din situation vil jeg typisk bruge tid på at fortælle om den biologiske og psykologiske logik, som udgør “mekanikken” i stressreaktioner. Det at kunne genkende og forstå hvad der sker når stressreaktionerne opstår i forskellige situationer gør det nemmere at tage panik-elementet ud af stressreaktioner.

Du kan læse mere fyldig beskrivelse af min tilgang til stress og stressbehandling her

Booking

Du er velkommen til at kontakte mig på tlf. 42365524 hvis du ønsker at drøfte om et forløb er det rigtige for dig. Du kan også booke en kort tid til en afklarende snak her: