Afspænding

Jeg tilbyder afspændingsbehandling som led i psykoterapi eller som en selvstændig behandling for stress og uro.

Afspændingsbehandling kaldes også psykomotorisk terapi og tager udgangspunkt i at krop og sind hænger sammen. Når man er udfordret psykisk, mærkes ubehaget næsten altid både fysisk i kroppen og mentalt som ubehagelige tanker og følelser. Fordi jeg både er uddannet psykolog og afspændingspædagog har jeg en særlig forståelse for kroppen som en kilde til både ro og balance på den ene side og uro og bekymring på den anden.

Hvad er afspændingsbehandling?

Helt konkret er afspændingsbehandling en manuel behandling af kroppens muskulatur og led, som sigter mod at genskabe et optimalt spændingsmønster og et velkoordineret åndedræt. Behandlingen er blid og lyttende.

Med særlige koordinerede greb, tryk og stræk kommunikerer man som behandler med kroppen, samtidig med at klienten opfordres til at følge med og mærke ændringerne i kroppen.

Hvorfor arbejde med kroppen som led i terapi eller stressbehandling?

Spændingstilstanden i kroppens muskler svinger med når vi taler, tænker og føler og hvis man i længere tid har været psykisk ude af balance vil kroppen typisk føles fjern og svær at få kontakte til. Den menneskelige organisme er en helhed af krop og sind. Hvor sindets “sprog” er følelser, ord og tanker, så er kroppens “sprog” følsomhed og følelsesløshed samt spænding og afspænding.

Det spændingsmønster, som findes i kroppen, er i et konstant samspil med hvordan vi har det i et givet øjeblik og med de erfaringer vi har gjort os om verden igennem vores liv. Kroppens spændingsmønster er på den måde både et udtryk for den aktuelle mentale tilstand og den personlige historie vi har med os. Ved hjælp af afspændingsbehandlingen er det muligt at rebalancere spændningstilstanden i kroppen og det smitter af på den mentale tilstand i form af ro og grounding.

Afspænding som led i terapi/stresshåndtering

Når krop og sind føres tilbage til hinanden er det som at komme i læ efter at have været ude i blæsevejr. Det giver en oplevelse af grounding og en fornemmelse af at være forankret i sin egen væren. Jeg tilbyder afspændingsbehandlingen som et supplement til psykoterapi og stresshåndteringsforløb, fordi denne oplevelse af grounding i sig selv er helende for psyken – og fordi den samtidig udgør en stor ressource i forhold til at håndtere psykisk smerte og fastholde proportioner og prioriteter udenfor terapisituationen.

En fuld afspændingsbehandling tager godt en time. Du får mest ud af behandlingen hvis du er iklædt (eller medbringer) tøj som lader sig strække.

Booking

Du kan booke en tid til afspænding her:

Du kan også ringe/skrive til mig på tlf. 42365524 for at høre mere.