Priser, praktik og det med småt

Nedenfor kan du læse mere om økonomi mv. for de enkelte ydelser.

Booking og betaling

Når du booker en session kan den enten finde sted fysisk i min klinik, som ligger fredeligt ude på landet lidt uden for Præstø, eller virtuelt fra din computer, tablet eller mobiltelefon. Det er lidt forskelligt hvad der giver bedst mening – hvis du overvejer terapi hos mig, så book gerne en gratis afklarende samtale online eller per telefon hvor vi kan tale om hvad dit behov er og hvad jeg tilbyder.

Afspændingsbehandling foregår altid fysisk i klinikken.

Priser

Du finder opdaterede priser på alle typer af sessioner ved at gå ind på bookingsiden. Her er sessioneren opdelt efter om de foregår online eller fysisk.

Jeg tilbyder altid en gratis samtale af kortere varighed per telefon eller video hvor vi sammen kan afsøge om et forløb hos mig er det rigtige i for dig. Du kan booke korte samtaler online – det gør det nemt at finde et tidspunkt, som passer os begge.

Kortere opfølgende samtaler for dig, som tidligere har været i et forløb kan aftales individuelt.

Online sessioner og fysiske sessioner koster det samme. Der er forskellige muligheder for rabat/reduceret pris. F.eks. er det er muligt at købe tre-klips klippekort til stressforløb med 20% rabat i forhold til prisen på enkeltsessioner. klippekort købes via bookingsiden.

Online konsultationer bookes og betales forud via bookingsiden. Fysiske konsultationer betales kontant eller via betalingslink ved konsultationens afslutning.

Er du ledig, studerende eller på sygedagpenge er det helt ok at forhøre sig om muligheden for reduceret pris eller ratebetaling.

Du kan desværre ikke bruge en henvisning fra egen læge hos mig, da jeg ikke har ydernummer/overenskomst med sygesikringen.

Frekvens og varighed

Der er ikke noget fast mønster for hvor ofte det er relevant at mødes. Det afhænger af din situation og af hvad du ønsker. Nogle gange kan en enkelt samtale gøre en forskel, andre gange skal der et forløb med flere samtaler til. Et forløb kan være kort eller langt og det kan være intensivt med samtaler hver uge eller mere spredt ud.

I faser hvor du arbejde intensivt med terapien er det vigtigt at have tid til at gå i dybden, derfor er standardsessionerne længere end de traditionelle 50 minutters psykologsamtaler, da jeg oplever dette tidsrum som for kort til at min tilgang giver det udbytte, som er hensigten.

Tavshedspligt og andre rettigheder

Jeg har naturligvis tavshedspligt. Du vil aldrig opleve at jeg har talt om vores samtaler med andre end min supervisor. En supervisor en er en fagperson, som gennem sparring hjælper en terapeut med at kvalitetssikre sin behandling. Hvis jeg taler om terapien med min supervisor bruger jeg aldrig hverken dit rigtige navn eller gengiver andre genkendelige detaljer. Min kontakt til en supervisor har udelukkende til formål at sikre kvaliteten og sikkerheden af den behandling jeg tilbyder i min praksis.

Journalisering, privatliv og tilsyn

Jeg har ikke autorisation som autoriseret psykolog. Autorisationsordeningen er ikke obligatorisk for praktiserende psykologer i Danmark, men er en garanti for at en psykolog har gennemgået en praktisk klinisk (Sundhedsfaglig) uddannelse efter at have forladt universitetet med en psykolog grad. Min kliniske erfaring er ikke dokumenteret på denne måde, men beror dels på min kliniske uddannelse som afspændingspædagog og på terapeutisk arbejde i ansættelsesforhold, som blot ikke har indgået i et autorisationsforløb.

Det at jeg ikke er autoriseret betyder at jeg står friere i forhold til hvad jeg er forpligtiget til at registrere (journaliserer) om dig og dels at jeg kan imødekomme klienters ønsker om at få udleveret alle optegnelser fra terapien hvis de ønsker det. Ved alle forløb tager jeg typisk noter til at støtte min hukommelse. Du kan når som helst bede om at få disse noter udleveret. Hvis du ikke beder om dem, opbevarer jeg noter under lås i tre år.

Du skal vide at jeg, fordi jeg ikke er autoriseret, ikke er undelagt offentligt tilsyn. Jeg efterlever dog frivilligt alle andre krav end det eksplicitte krav om at jeg skal føre en sundhedsfaglig journal og påtage mig ejerskab til informationer som er journalført. Jeg tager f.eks. for hvert klientforhold aktivt stilling til om jeg har de fornødne kompetencer.

Særligt omkring afspændingsbehandling

Afspændingsbehandlingen foregår fuldt påklædt på en briks hvor jeg typisk lægger dig tilrette med puder, således at dine led er aflastede.

Inden selve behandlingen vil jeg spørge ind til skavanker og medicin, da begge dele kan have betydning for hvordan dine muskler fungerer og tager imod behandlingen.

Særligt omkring online-sessioner

Når du booker en session online får du tilsendt et link på email når jeg har modtaget din forudbetaling. Du kan tilgå online-rummet fra din browser uden at skulle installere et program eller en app.

Find vej til den fysiske klinik

Psykolog Hannah Villadsen, Bøgebjergvej 10, 4720 Præstø.

Klinikken ligger sammen i tilknytning til min bolig. Det er indgang gennem den højre af to hvide porte – Den med Verdante skiltet. Velkommen.